Dental Tomas

Dr. Branka Tomaš Šaban

Diplomirala sam 1991.g. u Zagrebu na Stomatološkom fakultetu. Imam 15 godina radnog iskustava,od čega 11 godina u vlastitoj privatnoj praksi. Završila sam poslijediplomski doktorski studij u Zagrebu. U ovom trenutku se vrši istraživanje u svrhu mog doktorata. Uz privatnu prasku radim i kao suradnik Fakulteta dentalne medicine u Splitu na katedri Fiksne i Mobilne protetike.

Kontakt

  • Adresa: SPLIT, Omiška 42
  • Telefon: 021/503 139
  • Mobitel: 099/352 5137